Bulgarian Bible

1 Коринтяни 14

1 Коринтяни

Index

Глава 15

1

 Още, братя, напомнювам ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите,

2

 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали.

3

 Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

4

 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

5

 и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,

6

 че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

7

 че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли;

8

 а най-после от всички яви се на мене, като на някой изверг.

9

 Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека защото гоних Божията църква,

10

 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, – не аз, обаче, но Божията благодато, която беше с мене.

11

 И тъй, било че аз се трудих повече, било че те, така проповядвахме и те и аз, и вие така сте повярвали.

12

 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?

14

 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра.

15

 При това, ние се намираме лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не възкресяват;

16

 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

17

 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяря, вие сте още в греховете си.

18

 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

19

 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

20

 Но сега Христос е бил възкесен, първият плод на починалите.

21

 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите.

22

 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.

23

 Но всеки на своя ред: Христос първия плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови;

24

 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

25

 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.

26

 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,

27

 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му" А когато ще е казъл, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),

28

 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще покори Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.

29

 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо и ще се кръщават заради тях?

30

 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час?

31

 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.

32

 Ако, по човешки казано, съм се борил с зверовете в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".

33

 Не се мамете. "Лошите другари покваряват добрите нрави".

34

 Отрезнявайте към правдата. и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.

35

 Но някой ще рече; Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат?

36

 Безумецо, това което ти сееш, не оживявя, ако не умира.

37

 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;

38

 но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.

39

 Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите.

40

 Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, друга на земните.

41

 Друг е блясъкът на слънцето, друг на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.

42

 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление;

43

 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;

44

 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло.

45

 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворещ дух.

46

 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.

47

 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

48

 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните.

49

 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

50

 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението.

51

 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

52

 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

53

 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.

54

 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".

55

 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

56

 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

57

 но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос.

58

 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празден.

1 Коринтяни 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: