Bulgarian Bible

Деяния 9

Деяния

Index

Глава 10

1

 Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски Полк.

2

 Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.

3

 Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който слезе при него и му рече: Корнилие!

4

 А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.

4

 О Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви,

5

 И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър.

6

 Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, (той ще ти каже що трябва да правиш).

7

 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха;

8

 и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.

9

 А на утрешния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли.

10

 И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление,

11

 И видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускан чрез четирите ъгъла към земята.

12

 В него имаше всякакви земни четвероноги и гадини и небесни птици.

13

 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.

14

 А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.

15

 И пак дойде към него втори път глас; Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.

16

 И това стана три пъти, след което съда се вдигна веднага на небето.

17

 А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата,

18

 и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър?

19

 И докато Петър още размишляваше за видението, духът му рече: Ето, трима човека те търсят.

20

 Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил.

21

 И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето, аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте?

22

 А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен от Бога чрез един свет ангел да го повика у дома си и да чуе думи от тебе.

23

 Тогава той ги покани вътре та ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха.

24

 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.

25

 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му, и се поклони.

26

 А Петър го дигна, казвайки: Стани; и аз съм човек.

27

 И разговаряйки се с него той влезе и намери мнозина събрани.

28

 И рече им: вие знаете колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с иноплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист;

29

 Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възражавам; и тъй, питам аз, по коя причина сте ме повикали?

30

 И Корнилий рече: Преди четири дена, в тоя час, прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза,

31

 Корнилие, твоята молитва е послушана и твоите милостини се помнят пред Бога.

32

 Прати, прочее, в Иопия да повикай Симона, чието презиме е Петър; той гостува у дома на един кожар Симон, край морето, (той като дойде, ще ти говори).

33

 Начаса, прочее, пратих до тебе и ти си сторил добре да дойдеш. И тъй, ние всинца присътствуваме тука пред Бога за да чуем все що ти е заповядано от, Господа.

34

 А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице;

35

 но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е.

36

 Словото, което той прати на Израиляните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (който е господар на всички),

37

 това слово вие знаете, което, след кръщението, проповядвано от Йоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея,

38

 именно, Исус от Назарет,_— как Бог го помаза със Светия Дух и със сила; който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с него.

39

 И ние сме свидетели на всичко що извърши той и в Юдейската земя и в Ерусалим; когото и убиха, като го повесиха на дърво.

41

 не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите.

42

 И заръча ни да проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че тоя е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.

43

 За него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си.

44

 Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.

45

 И обрязаните вярващи, дошли с Петра се смаяха задето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците;

46

 защото ги чуеха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:

47

 Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние?

48

 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях.

Деяния 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: