Bulgarian Bible

Деяния 1

Деяния

Index

Глава 2

1

 И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място.

1

 О Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим_— и юдеи и прозелити,

2

 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща дето седяха.

2

 О Слънцето, ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

3

 и явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.

3

 О И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да го] постави на престола му,

4

 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

5

 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

6

 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше: да говорят на неговия език.

7

 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли Галилеяни?

8

 Тогава както ги слушаше да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?

9

 Партяни, Мидяни и Еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия Понт и Азия,

11

 критяни и араби слушаме ги да говорят по нашите езици за великите Божии дела.

12

 И те всички се смаяха, и в недоумението си думаха един на друг: Какво значи това?

13

 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

14

 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи.

15

 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня;

16

 но това е казаното чрез пророк Йоила:

17

 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

18

 Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа си в ония дни, и ще пророкуват.

19

 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, Кръв, и огън, и пара от дим;

21

 И всеки, който призове името Господне, ще се спаси".

22

 Израиляни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса, и знамения, които Бог извърши чрез него посред вас, както сами вие знаете,

23

 него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;

24

 когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея.

25

 Защото Давид казва за него: "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя;

26

 Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;

27

 Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито, ще допуснеш твоя светия да види изтление.

28

 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба."

29

 Братя, мога да ви кажа свободно за Патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

31

 той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.

32

 Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всинца сме свидетели.

33

 И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чуете.

34

 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми,

35

 Докле положа враговете ти за твое подножие".,

36

 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.

37

 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим братя?

38

 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

39

 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.

40

 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това изпорочено поколение.

41

 И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

42

 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, и в молитвите.

43

 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

44

 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;

45

 и продаваха стоката и имота си, и разподеляха парите на всички, според нуждата на всекиго.

46

 И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,

47

 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.

Деяния 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: