Bulgarian Bible

Лука 18

Лука

Index

Глава 19

1

 След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града.

2

 И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат,

3

 искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст.

4

 И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине.

5

 Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти.

6

 И той побърза да слезе, и прие Го с радост.

7

 И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи.

8

 А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.

9

 И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.

10

 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

11

 И като слушаха това, Той прибави и каза една притча, защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви.

12

 Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне.

13

 И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с това, докле дойда.

14

 Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него посланници да кажат: Не щем този да царува над нас.

15

 А като получи царската власт и се върна, заповяда да му покажат ония слуги, на който бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване.

16

 Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.

17

 И рече му: Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.

18

 Дойде и вторият, и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.

19

 А рече и на него: Бъди и ти над пет града.

20

 Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа;

21

 защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.

22

 Господарят му казва: От устата ти ще съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял;

23

 тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?

24

 И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата и дайте я на този, който има десетте мнаси,

25

 (Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!)

26

 Казвам ви, че на всеки който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

27

 А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене.

28

 И като изрече това, Исус вървеше напред, възлизайки за Ерусалим.

29

 И когато се приближи до Витфагия н Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и рече им:

30

 Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.

31

 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? Кажете така: На Господа трябва.

32

 И изпратените отидоха и намериха както им беше казал.

33

 И като отвързаха ослето, рекоха стопаните му: Защо отвързвате ослето?

34

 А те казаха: На Господа трябва.

35

 И докараха го при Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса.

36

 И като вървеше Той, людете постилаха дрехите си по пътя.

37

 И когато вече се приближаваше до превалата на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки:

38

 Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на небето, и слава във висините!

39

 А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си.

40

 И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.

41

 И като се приближи и видя града, плака за него и каза:

42

 Да беше знаел ти, да! Ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти; но сега е скрито от очите ти.

43

 Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели, ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще те стеснят отвред,

44

 и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.

45

 И като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха; и казваше им:

46

 Писано е: "И домът ми ще бъде молитвен дом", а вие го направихте "разбойнически вертеп".

47

 И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараеха да Го погубят;

48

 но не намериха какво да сторят, понеже всичките люде бяха прилепнали при Него да Го слушат.

Лука 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: