Bulgarian Bible

Марко 12

Марко

Index

Глава 13

1

 Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания!

1

 О Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.

2

 А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.

3

 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Йоан и Андрей Го попитаха насаме:

4

 Кажи ни, Кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?

5

 А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой.

6

 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина.

7

 А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е още свършекът.

8

 Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад; а тия неща са само начало на страданията.

9

 А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.

11

 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.

12

 Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.

13

 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име: но който устои до край, той ще бъде спасен.

14

 И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които с в Юдея, нека бягат по планините;

15

 и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;

16

 и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си.

17

 А горко на непразните и на кърмачките през ония дни!

18

 При това, молете се да не стане това*(Бягането ви.) зиме;

19

 защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.

20

 И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.

21

 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! Не вярвайте;

22

 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знания и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.

23

 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

24

 Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,

25

 звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.

26

 Тогава ще видят Човешкия Син идещ на облаци с голяма сила и слава.

27

 И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

28

 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;

29

 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.

30

 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

31

 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

32

 А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

33

 Внимавайте, бдете, и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.

34

 Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.

35

 Бдете, прочее, (защото не знаете кога и ще дойде господарят на къщата_— вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),

36

 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.

37

 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.

Марко 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: