Bulgarian Bible

Матей 23

Матей

Index

Глава 24

1

 И когато излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.

2

 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.

3

 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?

4

 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;

5

 защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.

6

 И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът.

7

 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

8

 Но всичко това ще бъде само начало на страдания.

9

 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.

10

 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

11

 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.

12

 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

13

 Но който устои до край, той ще бъде спасен.

14

 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

15

 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, (който чете нека разбира),

16

 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;

17

 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;

18

 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.

19

 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!

20

 При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;

21

 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.

22

 И ако да не се съкратеха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.

23

 Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;

24

 защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.

25

 Ето предсказах ви.

26

 Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.

27

 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

28

 Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

29

 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

30

 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.

31

 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

32

 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.

33

 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

34

 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

35

 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

36

 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

37

 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

38

 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,

39

 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

40

 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.

41

 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.

42

 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.

43

 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.

44

 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

45

 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна навреме?

46

 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.

47

 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

48

 Но, ако оня слуга е зъл*(Гръцки: Оня зъл слуга каже.), и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,

49

 и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пияниците,

50

 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае,

51

 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Матей 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: